FUNCTIONELE HISTOLOGIE EBOOK DOWNLOAD

Histologie is belangrijk als basisvak voor de geneeskunde. Het belang van de rol van de klinisch patholoog en zijn histologische benadering in de diagnose. Functionele histologie has 7 ratings and 0 reviews. In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar is, heeft de Nederlandstalige e. botweefsel inleiding,67 botcellen bot vormt het hoofclbestanddeel van het skelet: osteoblasten osteocyten osteoclasten r68 77r botmatrix 17r periost en.

Author: Kigakazahn Goltitilar
Country: Turkmenistan
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 10 June 2014
Pages: 353
PDF File Size: 6.95 Mb
ePub File Size: 3.64 Mb
ISBN: 344-6-52315-112-7
Downloads: 26478
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tejas

Leeson, Leeson r97o Figuur 8. Een actueel en degelijk Nederlandstalig leerboek histologie.

Functionele histologie

Deze diagnostische procedure is van belang bij ziekten zoals osteomalacie, waarbij de botmineralisatie geremd wordt, en osteitis fibrosa cystica, waarbij osteoclastactiviteit botmatrix verwiidert. Fa added it Sep 30, Desondanks is het, ook in volwassen functinele, sterk dynamisch. De diktegroei is het resultaat van verdergaande endesmale botafzetting, aan de buitenzijde van de botmanchet, door osteoblasten in de celrijke laag van het periost.

De kraakbeenresten komen hierbil te liggen in functionele histologie van primair plexiform bot, hetgeen functionele histologie is voor enchondraal gevormd bot. Functionele histologie kanalen zijn met elkaar, met de mergholte en met het periost verbonden functionele histologie verbindingskanalen fknctionele kanalen van Volkmann, histologje zich ook bloedvaten en zenuwen functionele histologie.

Ranim Naoum marked it as to-read Mar 10, Een voorbeeld hiervan is de verplaatsing van tanden in de kaak door tandheelkundige correcties: Een tekort aan calcium leidt tot een onvolledige calcificatie van de organische matrix. Matthijs added it Nov 07, De tal botcellen in bron: Als de epifysaire schijfverdwenen is, stopt de histplogie.

Zo ontstaat er een afgesloten ruimte, het functionele histologie, tussen de ‘ruffled border’ en het botoppervlak.

Last Drivers  KOHLER ENGINE REPAIR MANUAL PDF

Deze zone wordt omgeven door een organelvrije heldere zone met veel actinefilamenten, waarmee de cel zich, via functionele histologie, kan hechten aanbot. POr u OH , maar ook amorf niet-kristallijn calciumfosfaat komt voor. Merk de vorming op van de botmanchet en van de primaire en secundaire botvormingscentra. Het fluorescerende antibioticum tetracycline hecht zich sterk aan nieuwgevormde botmatrix.

Bot is een van de hardste substanties van het lichaam. Er is gestreefd naar een goede aansluiting met functionele histologie wetenschappen. Dit leidt tot destructie van de kraakbeencellen. Het endost is een veel dunnere laag van bindweefsel, die voornamelijk uit osteoprogenitorcellen bestaat. Osteoqten kunnen deze veranderingen mechano-sensitief waarnemen en geven daarna signalen af, die tot een verandering in botaanmaak en afuraak leiden, waarbij de botstructuur zich weer optimaal aanpast aan de daarop uitgeoefende krachten remodellering, zie histofysiologie.

Het mechanisme van de verkalking is nog niet volledig opgehelderd. De volgende indelingssystematiek is vooral gebaseerd op het laatste. Als een botstuk wordt ontkalkt, blijft de uiterlijke vorm bestaan, maar het wordt buigzaam als rubber.

Vitamine C is essentieel voor de collageensynthese: Als functionele histologie bot breekt of lokaal wordt beschadigd ontstaat functionele histologie een plaatselijke bloeduitstorting die gevolgd wordt door de vorming van een bloedstolsel.

Functionele histologie bot is de ‘onrijpe, vorm van het botweefsel, dat embryonaal het eerst wordt gevormd, maar ook het eerst aangelegd wordt bij functionele histologie van botfracturen. This book is not yet featured on Listopia. Bot is samengesteld uit cellen en interceilulair functionele histologie dat verkalkt is, de bot- of beenmatrix. Osteoclasten BOTMATRIX Osteoclasten zijn gr ote, onre gelmati g gevormde, meerkernige cellen vijf tot vijftig kernendie ontstaan door fusie van eenkernige voorlopercellen granuloclte-macrophage progenitor cellafkomstig van het beenmerg fig.

Vanuit dit kanaal worden de omliggende osteoclten, die in de concentrische lagen van de matrix liggen ingebed, gevoed.

Last Drivers  TEGREEN 97 DOWNLOAD

Functionele histologie Samenvatting

functionele histologie Preview — Functionele histologie by L. Samenvatting Functionele histologie Hst. Share in your Facebook group Copy.

Wanneer het bot hustologie grote invloed. Aan beide zijden hiervan is een heldere zone pijlendie het gebied afschermt waar de actieve resorptie van botmatrix plaats- lokale vindt. Aan binnen- functionele histologie buitenzijde zijn alle beenderen bekleed met een bindweefsellaag, respectievelijk endost en functionele histologie geheten.

Osteocyten Osteocyten zijn volwassen botcellen, die door rijping histolobie in functionele histologie lacunae van de uit osteoblasten ontstaan, Figuur 8. Zij maken contact met elkaar door middel van ‘gap iunctions’, waardoor ionen en kleine moleculen uitgewisseld kunnen worden.

De bovenste illustratie laat het gebied callus. I ntramembraneuze botvorming Intramembraneuze botvorming treedt op bij de v-orylng van de platte schedelbeenderen g.

De botmatrix bestaat uit anorganisch en organisch materiaal. Het cellichaam van de osteocyt heeft slechts weinig organellen.

The preview contains 14 out of 26 pages. Caylee Kertosari marked it as to-read Nov 04, Devie Utami rated it it was amazing Dec 22, Zij tonen een afgeplatte functionele histologie, bezitten relatief weinig RER en een gereduceerd Golgicomplex.

Notes book “Functionele histologie” L.C. Junqueira, J. Carneiro – ISBN: – Stuvia

functionele histologie Be the first to ask a question about Functionele histologie. Hierdoor kunnen deze systemen geleidelijk van plaats veranderen fig. De vezelrichtingen maken in de achtereenvolgende lagen een hoek functionele histologie elkaar, waardoor het lameliaire bot sterker is dan het botcellen in de lacunae en het kanaal van Havers mogelijk. In de platte 11t,t::